OFFENTLIGE INSTANSER

 

Altinn

På altinn.no finner du elektroniske skjemaer For årsregnskap, selvangivelse, moms, statistikk og mer til. 

Skatteetaten

Skatteetatens hjemmesider, RISK register m.m. 

Oslo Kemnerkontor

Alt innen betaling og oppkreving av skatter. 

Offentlig dokumentasjon og informasjon (ODIN)

Informasjonstjeneste for regjeringen og departementene,herunder lovforarbeider. 

Stiftelsen Lovdata 

Database for norske lover, forskrifter og rettsavgjørelser. 

Brønnøysundsregistrene

Norges sentrale statlige register over alle registrerte foretak. 

Norge.no

Portal til offentlig informasjon og tjenester. 

Stortinget

Stortingets informasjonstjenester. 

Statistisk Sentralbyrå

Offentlig statistikk om det norske samfunnet. 

Toll- og avgiftsdepartementet

Publikums- og næringslivsinformasjon fra tollvesenet.