Revisjon

Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg bistår vi våre kunder med skatt, regnskap og andre generelle oppgaver innenfor revisors fagområder.

Skatt og avgift

Vi bistår med skatte- og avgiftsrådgivning for alle typer virksomheter, også privatpersoner.

Våre områder:

Skatterådgivning
Merverdiavgift
Oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
Bistand ved utarbeidelse av selvangivelse og øvrige likningspapirer
Arv og generasjonsskifte

Øvrig bistand

Vi har blandt annet kompetanse innen følgende områder:

Etablering og omorganisering av næringsvirksomhet
Fusjon og fisjon
Due dilligence
Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
Generasjonsskifte

Regnskapsføring

Vi tilbyr tjenester innen regnskapsføring, herunder utfakturering/lønn/skattemelding og årsregnskap.

Vi benytter Tripletex - et komplett og webbasert økonomisystem. For mer informasjon om systemet, se www.tripletex.no